Ruoppauksesta ilmoittaminen uudistuu 15.5.2023

Ruoppauksista ja niitoista ilmoittamiseen tulee 15.5.2023 muutoksia. Tästä alkaen ilmoitus tehdään aluehallinnon asiointipalvelussa. Asiointipalvelussa ruoppauksista ja niitoista ilmoitetaan jatkossa sähköisesti. Järjestelmä vaatii vahvan tunnistautumisen, ja toisen henkilön puolesta ilmoittaminen edellyttää valtuutusta.

Asiointipalvelun verkkosivu löytyy osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

 

SKVY OY auttaa sinua yksityiskohtaisten suunnitelmien laadinnassa. Pyydä tarjous. Ennen varsinaisen ilmoituksen tekemistä ruoppaustyöt tai niitot tulee suunnitella yksityiskohtaisesti. Suunnitelmien tulee olla selkeät ja niissä on huomioitava myös läjitysalueet suostumuksineen ja ruoppausmassojen jatkokäsittely. Ympäristövaikutukset on pyrittävä aina minimoimaan jo suunnitteluvaiheen alussa.

 

"Ruoppaus- ja niittoilmoitus on tehtävä aina kun kohteessa työskennellään konevoimin, oli sitten kyse niitosta tai ruoppauksesta. Ilmoitus tehdään alle 500 kuution ruoppauksista. Tämän yli meneville hankkeille tulee hakea vesilupaa aluehallintovirastosta. Ilmoituksen tekee henkilö, joka vastaa hankkeen toteutuksesta eli yleensä kiinteistön omistaja. Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) käsittelee ilmoituksen 30 vuorokauden sisällä ilmoituksen saapumisesta."  -Oy Suomen Tietotoimisto

 

Linkki alkuperäiseen uutiseen: sttinfo.fi - Tiedote Ruoppauksesta ilmoittaminen uudistuu - Mikä muuttuu?

Lisää aiheesta: Vesi.fi - Rantojen kunnostus

 

0