EKOKOMPASSI YRITYKSEN YMPÄRISTÖHALLINTAJÄRJESTELMÄ

SKVY ON OTTANUT KÄYTTÖÖNSÄ EKOKOMPASSI YMPÄRISTÖHALLINTAJÄRJESTELMÄN

SKVY:lle on myönnetty 2.4.2020 EKOKOMPASSI ympäristösertifikaatti.  Ekokompassi on käytännönläheinen ja konkreettisiin toimenpiteisiin keskittyvä ympäristöhallintajärjestelmä. Autamme myös asiakkaitamme laatimaan oman ympäristöhallintajärjestelmänsä. Sopii kaikille toimialoille.

TAVOITTEET
Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on ohjata yrityksen ja sidosryhmien toimintaa niin että ympäristönäkökohdat tulee huomioiduksi toiminnassamme. SKVY OY on asettanut ympäristöpolitiikkansa tavoitteiksi suunnittelussa ja konsultoinnissa hiilijalanjäljen pienentämisen, luonnonvarojen säästämisen, uusiutuvan energian käytön edistämisen ja toiminnan työturvallisuuden kaikissa toimeksiantojen vaiheissa.


YMPÄRISTOPOLITIIKKA


SKVY Oy:n ympäristöpolitiikkana on asiakkaille tarjottavien palvelujen laadukkuus, ympäristönäkökohdat ja taloudelliset näkökohdat huomioiden.
Toiminnassaan yritys huomioi toimialansa erityispiirteet, kuten mm. erilaiset määräykset, asetukset ja lait.
Suunnittelussa ja konsultoinnissa noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta, vaikka tilaaja ei olisikaan esittänyt erityisiä ympäristötavoitteita. Suunnittelussa ja konsultoinnissa pyritään kiertotalouden edistämiseen, parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamiseen ja kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin.


0