Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbestikartoitus, kierrätys ja jätevesijärjestelmät kuntoon.


Savo-Karjalan Vesi ja Ympäristösuunnittelu Oy toteuttaa vesihuolto- ja ympäristötekniset suunnitelmat, rakennuttamisen sekä valvonnan Lappeenrannan, Joensuun ja Kuopion alueilla.


SKVY Oy:n toimialue kattaa Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kaakkois-Suomen seudut. Meidän asiakkaitamme on kunnat, yritykset, taloyhtiöt ja yksityiset kotitaloudet. Kaikkia palvelumallejamme yhdistää halu auttaa asiakkaitamme mahdollisimman ympäristöystävälliseen toimintaan.


AHA-kartoitus Lappeenrannassa ja muualla Itä-Suomessa


Teemme asiantuntevat, puolueettomat ja riippumattomat asbesti- ja haitta-ainekartoitukset purkurakennuksiin ja asuinkiinteistöihin. Toimimme niin Kuopion, Joensuun ja Lappeenrannasta käsin koko Suomen alueella. SKVY:llä toimivat AHA-asiantuntijat, jotka varmistavat jätemateriaalin kaatopaikkakelpoisuuden asbestin kuin muidenkin haitta-aineiden osalta. Kierrätysmateriaaleille teemme MARA-asetuksen mukaisen liukoisuustestit.Tarvittaessa asiantuntijamme valvovat purkutyöt, että purku suoritetaan kiertotaloutta edistäen ja määräysten mukaan. Palveluumme sisältyy purkukartoitukset, purkukartoitusraportoinnit ja purkumateriaaliselvitykset.


Kuinka asbestikartoitus tehdään


Vuoden 2016 asbestilakiuudistus velvoittaa teettämään asbestikartoituksen kaikille ennen vuotta 1994 rakennetuille rakennuksille ennen purkutöiden aloittamista. Vastuu
kartoituksen teettämisestä on remontin tai purkutöiden tekijällä tai urakoitsijalla. Kartoitus on tehtävä ennen kuin purkutyöt aloitetaan.

Asbesti- jahaitta-ainekartoituksen hintaan sisältyy kartoitus, näytteet, laboratoriokulut, kilometrikorvaukset sekä lakisääteinen asbestiraportti. Kartoituksessa käydään
kaikki kohteet ja materiaalit läpi lattiasta kattoon.


SKVY:n palvelun tavoitteet


Ydintoimintaamme on tuottaa asiakkaillemme taloudellinen, helppo ja huoleton tapa hoitaa ympäristötekniset asiat. Autamme suunnittelullamme pienentämään toimijan
hiilijalanjälkeä sekä valitsemaan ekologisesti kestäviä ratkaisuja toiminnan tueksi.

Toteutamme ympäristöpolitiikkaa, jonka tavoitteena on ohjata asiakasyritystemme ja heidän sidosryhmien toimintaa ympäristönäkökohdat huomioiden. Tavoitteenamme konsultoinnissa ja suunnittelupalveluissamme on pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä, säästää luonnonvaroja, edistää uusiutuvan energian käyttöä sekä tarjota  asiantuntemusta työturvallisuuteen toimeksiantojen joka vaiheissa.


Jätevesijärjestelmät


SKVY suunnittelee myös jätevesijärjestelmät pieniin ja suuriin kohteisiin. Suunnittelemme jätevesijärjestelmiä niin kotitalouksiin, vapaa-ajan asuntoihin ja yrityskiinteistöille. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida tulevan jäteveden määrä ja laatu sekä vallitsevan maaperän- ja pohjavesiolosuhteet, onko kiinteistö tärkeällä pohjavesialueella tai onko lähistöllä esimerkiksi vesistöä.

Suunnittelussa huomioidaan myös esimerkiksi kuntakohtaiset erot. Useat jätevesimääräykset tulevat valtakunnalliselta tasolta, mutta myös alueellisia eroja mm. ympäristösuojelun suhteen on. Jätevesien käsittelyjärjestelmien suunnittelussa kannattaa huomioida niin suunnittelu-, hankinta-, asennus- kuin ylläpitokustannuksetkin.


Ota yhteyttä ja tee tarjouspyyntö asiantuntevasta asbestikartoituksesta!